Trực Ninh: 400.000 đồng/ngày công vẫn không có người cấy lúa

Trực Ninh: 400.000 đồng/ngày công vẫn không có người cấy lúa

Để kịp lịch thời vụ, rất nhiều nông hộ ở Trực Ninh, Nam Định phải bỏ ra số tiền không nhỏ để thuê nhân công cấy lúa nhưng vẫn rất khó thuê.

Loading...

Theo (VTC News)


Loading...


TOP