Tin kinh tế

Bài học xây dựng tỉnh nông thôn mới ở Nam Định

Bài học xây dựng tỉnh nông thôn mới ở Nam Định

Sau 10 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), bức tranh kinh tế-xã hội (KT-XH) của tỉnh Nam Định có những bước phát triển vượt bậc. Đến tháng 7-2019, toàn bộ...

TOP