Tin kinh tế

Nam Định: Vụ Bản xây dựng “Làng văn hoá”

Nam Định: Vụ Bản xây dựng “Làng văn hoá”

Những năm qua, huyện Vụ Bản (Nam Định) đã tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” gắn với xây dựng nông thôn...

TOP