[Thơ] Thương lắm Nam Định ơi

[Thơ] Thương lắm Nam Định ơi

THƯƠNG LẮM NAM ĐỊNH ƠI?

Nam Định ơi, xin mưa đừng mưa nữa!

Ngập hết cả rồi giờ sống dựa vào đâu?

Nước ngập phẳng làng: vỡ cả đường đê.

Gà vịt , ruộng đồng, cá ao mất trắng.

Nam Định ơi, khúc ruột đất Thành Nam.

Mưa triền miên bao cửa nhà ngụp lặn.

Nước tràn bờ đê không gì có thể chặn,

Lệ bao người đổ chát mặn suối, sông.

Mưa sẽ qua, cuộc sống bình yên không?

Nhà vẹo – đổ, bùn thì đầy sân ngõ.

Lúa chín vàng giờ đây ngập thối hết?

Muốn yên bình nào trời có cho đâu.

Ngày vẫn thức, đêm lại trắng đêm thâu,

Quê đã nghèo, gánh nỗi sầu vô cớ.

Năm vài lần thiên nhiên như đòi nợ

Triệu trái tim trăn trở Thành Nam đau!

Mong gió mưa, bão lũ sẽ qua mau,

Để Nam Định lại tươi màu hi vọng.

Tác giả: Phuong Dung Le

Loading...


TOP