Bóng đá

[Nam Định] Có một hội cổ động viên như thế!

[Nam Định] Có một hội cổ động viên như thế!

Nói một cách chính xác, bắt đầu từ bóng đá nhưng hoạt động của Hội cổ động viên Nam Định đã vượt khỏi tầm một tổ chức cổ vũ bóng đá. Những gì mà CĐV Nam Định làm được cho tới...

TOP