Thành phố Nam Định được lập thêm 2 phường mới

Thành phố Nam Định được lập thêm 2 phường mới

Dự kiến từ 1-9-2019, TP Nam Định (tỉnh Nam Định) sẽ được phép thành lập thêm 2 phường mới là phường Lộc Hòa và phường Mỹ Xá.

Một góc thành phố Nam Định (tỉnh Nam Định)

Tại ngày làm việc thứ hai – phiên họp thứ 35 của UBTVQH đang diễn ra, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, sau khi thảo luận, 100% thành viên UBTVQH có mặt đã biểu quyết tán thành việc thành lập phường Lộc Hòa và phường Mỹ Xá thuộc Thành phố Nam Định (tỉnh Nam Định); thành lập thị trấn Măng Đen thuộc huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum).

Trrước đó, trình bày Tờ trình về việc thành lập phường Lộc Hòa và phường Mỹ Xá thuộc Thành phố Nam Định, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, thời gian qua kinh tế – xã hội và hạ tầng đô thị trên địa bàn xã Lộc Hòa, xã Mỹ Xá đã có bước phát triển khá toàn diện; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng các ngành thương mại, dịch vụ và công nghiệp; giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp.

Hiện trạng phát triển kinh tế – xã hội và hạ tầng đô thị trên địa bàn xã Lộc Hòa và xã Mỹ Xá đang đặt ra nhiều vấn đề mới cần giải quyết như: Quản lý công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ; quản lý quy hoạch, kiến trúc, xây dựng, cảnh quan, môi trường; bảo đảm an ninh trật tự và phòng chống các tệ nạn xã hội trên địa bàn.


Do vậy, việc thành lập phường Lộc Hạ và phường Mỹ Xá trên cơ sở xã Lộc Hòa và xã Mỹ Xá thuộc thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định là cần thiết nhằm tạo lập cơ sở pháp lý để chuyển đổi mô hình tổ chức quản lý từ chính quyền địa phương ở nông thôn sang chính quyền địa phương ở đô thị.

Dự kiến, Nghị quyết về thành lập thị trấn Măng Đen thuộc huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum) và Nghị quyết về việc thành lập phường Lộc Hòa và phường Mỹ Xá thuộc Thành phố Nam Định (tỉnh Nam Định) sẽ được trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành và có hiệu lực từ ngày 1-9-2019.

Theo (anninhthudo.vn)

Loading...


TOP