[Photo] Nhà thờ Giáo xứ Thánh Danh

[Photo] Nhà thờ Giáo xứ Thánh Danh

Nhà thờ giáo xứ Thánh Danh thuộc Xã Xuân Tiến – Xuân Trường – Nam Định . Nơi đây có những bức tranh trang trí đắp nổi nói về các điển tích trong Kinh thánh rất đẹp và tự nhiên.

Giáo xứ Thánh Danh
Nguồn : Buichu

Loading...


TOP