Nỗ lực thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

Trong năm 2017, Ban Quản lý các KCN tỉnh đã thẩm định, tham mưu cho UBND tỉnh cấp chứng nhận đăng ký đầu tư cho 3 dự án mới quyết định chủ trương đầu tư cho 1 dự án.

Loading...

Trong đó có 2 dự án đầu tư nước ngoài vốn đăng ký là 25,9 triệu USD, 2 dự án đầu tư trong nước vốn đăng ký là 84,7 tỷ đồng; thực hiện điều chỉnh tăng vốn đầu tư cho 7 dự án với số vốn đăng ký tăng thêm là 19,1 tỷ đồng và 52,23 triệu USD.

Lũy kế đến nay, có 171 dự án đầu tư thứ cấp; trong đó, có 134 dự án trong nước, 37 dự án đầu tư nước ngoài. Tổng vốn đầu tư đăng ký là 7.506 tỷ đồng và 668 triệu USD, vốn thực hiện là 4.012 tỷ đồng và 444 triệu USD.

Sản xuất trang phục xuất khẩu tại Cty TNHH Công nghệ may mặc Spectre Việt Nam, KCN Hòa Xá (TP Nam Định).

Để có được kết quả khả quan trên và góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển sản xuất công nghiệp theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX, Ban Quản lý các KCN tỉnh đã xây dựng Kế hoạch phát triển các KCN tỉnh giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2025; phối hợp với Sở KH và ĐT xây dựng chương trình xúc tiến đầu tư hằng năm… trình UBND tỉnh phê duyệt.

Hiện nay, tỉnh ta có tổng số 9 KCN được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong quy hoạch phát triển các KCN toàn quốc với tổng diện tích 2.028ha.

Trong đó có 4 KCN đã được thành lập là các KCN: Hòa Xá, Bảo Minh, Mỹ Trung và Dệt may Rạng Đông với tổng diện tích mặt bằng trên 1.110ha.


Tổng mức đầu tư xây dựng hạ tầng của 3 KCN Hòa Xá, Bảo Minh, Rạng Đông là 5.932 tỷ đồng. Mới có KCN Hòa Xá hiện đã được lấp đầy 100% diện tích. KCN Bảo Minh thành lập năm 2007 với diện tích quy hoạch là 154,5ha, tổng mức đầu tư xây dựng hạ tầng là 796,47 tỷ đồng, tỷ lệ lấp đầy đạt 87%.

KCN Dệt may Rạng Đông được khởi công tháng 4-2017 có diện tích là 519,6ha với tổng vốn đầu tư xây dựng hạ tầng là 4.628 tỷ đồng. Riêng KCN Mỹ Trung, Ban Quản lý các KCN phối hợp với các sở, ngành chức năng đã tham mưu cho UBND tỉnh thu hồi để chuyển giao cho nhà đầu tư mới.

Ngoài nhiệm vụ thu hút đầu tư vào các KCN còn diện tích, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, trong năm 2017, Ban Quản lý các KCN còn diện tích tỉnh còn tích cực thực hiện vai trò đầu mối thu hút đầu tư dự án xây dựng nhà máy Nhiệt điện Nam Định 1 theo hình thức BOT đã được Bộ KH và ĐT cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng mức đầu tư là 2 tỷ 27,2 triệu USD, dự kiến khởi công vào quý II-2018.

Ngoài ra, Ban Quản lý các KCN tỉnh cũng đã tham mưu cho UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Mỹ Thuận.Hiện nay, Ban Quản lý đang hỗ trợ, hướng dẫn đơn vị đầu tư lập hồ sơ dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Mỹ Thuận. Năm 2017, giá trị sản xuất công nghiệp của các KCN ước đạt 16,5 nghìn tỷ đồng, tăng 8,7%; giá trị xuất khẩu ước đạt 600 triệu USD, tăng 18% so với năm 2016.

Các KCN đã hoạt động thu hút 37 nghìn lao động thường xuyên với mức thu nhập bình quân 4,8 triệu đồng/người/tháng. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp đầu tư trong các KCN tạo ra giá trị sản xuất lớn, góp phần quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất CN-TTCN toàn tỉnh năm 2017.

Với những kết quả khả quan như: giá trị sản xuất CN-TTCN (giá so sánh 2010) toàn tỉnh ước đạt 48.638,2 tỷ đồng, tăng 12,5%; kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh ước đạt 1 tỷ 369,9 triệu USD, tăng 24,5% so với năm 2016.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, trong năm 2018, Ban Quản lý các KCN tỉnh xác định tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, tập trung xây dựng mục tiêu, định hướng chiến lược để phát triển và thu hút đầu tư vào các KCN:

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính, thực hiện công khai, minh bạch thông tin và nghiên cứu triển khai áp dụng giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến (cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4) để tạo thuận lợi tối đa cho nhà đầu tư, doanh nghiệp.

Đề cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức theo tinh thần phục vụ nhà đầu tư, góp phần xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, thông thoáng.


Tiếp tục hoàn thiện hệ thống hạ tầng KCN Mỹ Trung và tham mưu cho UBND tỉnh có phương án xử lý dứt điểm việc thu hồi, chuyển giao KCN Mỹ Trung để tạo cơ hội cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp khảo sát, đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh.

Tham mưu cho UBND tỉnh triển khai xây dựng các KCN: Mỹ Thuận, Hồng Tiến. Đây là 2 KCN nằm trong quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, có vị trí địa lý thuận lợi trong việc kết nối với các tuyến đường cao tốc, là cơ hội để thu hút các nhà đầu tư có tiềm năng với các dự án lớn, công nghệ hiện đại, giá trị gia tăng cao.

Tham mưu cho UBND tỉnh và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư, đặc biệt chú trọng thu hút các doanh nghiệp ở các nước phát triển như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, EU…

Đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh các dự án: phát triển hạ tầng các KCN, sản xuất thuốc và hóa dược; công nghiệp hỗ trợ; công nghiệp chế biến, cơ khí, da giầy, dệt may, điện, điện tử…

Đồng thời, Ban Quản lý các KCN tỉnh tăng cường nắm bắt, giải quyết các vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh của nhà đầu tư, doanh nghiệp; đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư có định hướng nhằm lấp đầy diện tích đất các KCN hiện có.

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban Quản lý các KCN tỉnh bảo đảm phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, UBND các địa phương trong giải quyết các thủ tục hành chính cho nhà đầu tư, doanh nghiệp, tập huấn kiến thức pháp luật, bảo vệ môi trường, chỉ đạo đối thoại doanh nghiệp, thực sự góp phần nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh.

Tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận và thụ hưởng các chính sách hỗ trợ của Chính phủ, của tỉnh đối với từng loại hình doanh nghiệp nhằm ổn định, phát triển sản xuất, kinh doanh, nhất là các đơn vị có vốn lớn, dự án FDI, cơ sở thu hút đông lao động. Phấn đấu thực hiện và góp phần hoàn thành mục tiêu: giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh năm 2018 (giá so sánh năm 2010) đạt 54.950 tỷ đồng, tăng từ 13% trở lên; kim ngạch xuất khẩu đạt 1.400 triệu USD trở lên./.

Bài và ảnh: Thành Trung( báo nam định)

Loading...


TOP