Những hoạt động phải nộp tiền sử dụng khu vực biển?

(TN&MT) – Chúng tôi, những người dân sống tại vùng ven biển Hải Thịnh, Nam Định. Công việc và nguồn thu nhập chính của chúng tôi là đánh bắt hải sản ven bờ và xa bờ. Xin hỏi, khi chúng tôi đánh bắt hải sản như vậy thì có phải nộp tiền sử dụng khu vực biển hay không? Theo quy định của pháp luật, những hoạt động nào phải nộp tiền sử dụng khu vực biển?

Loading...

Trả lời

Câu hỏi của bạn Báo Tài nguyên & Môi trường xin tư vấn như sau:

Theo Điều 3 Thông tư liên tịch 198/2015/TTLT-BTC-BTNMT việc phân loại các hoạt động sử dụng biển để khai thác, sử dụng tài nguyên biển phải nộp tiền sử dụng khu vực biển được quy định như sau:

Các hoạt động sử dụng biển phải nộp tiền sử dụng khu vực biển được phân loại thành các nhóm sau:

– Nhóm 1: Sử dụng khu vực biển để khai thác năng lượng gió, sóng, thủy triều, dòng hải lưu.


– Nhóm 2: Sử dụng khu vực biển để xây dựng hệ thống ống dẫn ngầm, lắp đặt cáp viễn thông, cáp điện.

– Nhóm 3: Sử dụng khu vực biển để xây dựng các công trình nổi, ngầm, đảo nhân tạo, công trình xây dựng dân dụng trên biển, các hoạt động lấn biển.

– Nhóm 4: Sử dụng khu vực biển để làm vùng nước cảng biển, cảng nổi, cảng dầu khí và các cảng, bến khác (gồm: vùng nước trước cầu cảng, vùng quay trở tàu, khu neo đậu, khu chuyển tải, vùng đón trả hoa tiêu, vùng kiểm dịch; vùng để xây dựng luồng cảng biển và các công trình phụ trợ khác), vùng nước phục vụ hoạt động cơ sở sửa chữa, đóng mới tàu biển, xây dựng cảng cá, bến cá; vùng nước phục vụ hoạt động vui chơi, giải trí, đón trả khách, khu neo đậu, trú nghỉ đêm của tàu thuyền du lịch; thăm dò, khai thác khoáng sản, khai thác nước biển làm mát cho các nhà máy; trục vớt hiện vật, khảo cổ.

– Nhóm 5: Sử dụng khu vực biển để đổ thải bùn nạo vét.– Nhóm 6: Các hoạt động sử dụng khu vực biển khác.

Trường hợp trên cùng một không gian biển có nhiều tổ chức, cá nhân được cấp có thẩm quyền cho phép khai thác, sử dụng tài nguyên biển vào các hoạt động khác nhau theo quy định trên thì việc thu tiền sử dụng khu vực biển được thực hiện đối với từng tổ chức, cá nhân tương ứng với từng loại hoạt động sử dụng khu vực biển.

Trường hợp tổ chức, cá nhân được giao khu vực biển sử dụng vào các hoạt động khác nhau thì việc thu tiền sử dụng khu vực biển được thực hiện tương ứng với từng loại hoạt động sử dụng khu vực biển.

Như vậy, nếu bạn chỉ sử dụng biển để khai thác các nguồn lợi hải sản trên biển thì không phải nộp tiền sử dụng khu vực biển.

Theo (Báo TN&MT)


Loading...


TOP