Nhà thờ Giáo xứ Hồng Quang

Nhà thờ Giáo xứ Hồng Quang

Lược sử Giáo xứ Hồng Quang Giáo hạt Báo Đáp
Đc: Hậu Phú, Hồng Quang, Nam Trực, Nam Định
Chánh xứ : Linh mục Giuse Phạm Ngọc Oanh

Hình ảnh nhà thờ Giáo xứ Hồng Quang


Nhà thờ xứ Hồng Quang - Giáo Phận Bùi Chu

Nhà thờ xứ Hồng Quang – Giáo Phận Bùi Chu
Theo: Giáo Họ Việt Nam
Hải Anh – Tintucnamdinh.vn


Loading...


TOP