Nhà thờ Giáo họ Phanxicô

Nhà thờ Giáo họ Phanxicô

Địa chỉ : T/T Xuân Trường, Nam Định
Quản nhiệm : Linh mục chánh xứ Giáo xứ Kiên Lao

Loading...

nhà thờ Giáo họ Phanxicô

nhà thờ Giáo họ Phanxicô

00

Loading...


TOP