Nhà thờ Giáo họ Ngọc Tỉnh

Nhà thờ Giáo họ Ngọc Tỉnh

Địa chỉ : Xuân Tiến, Xuân Trường, Nam Ðịnh
Quản nhiệm : Linh mục chánh xứ Giáo xứ Kiên Lao

Hình ảnh nhà thờ Giáo họ Ngọc Tỉnh

Hình ảnh nhà thờ Giáo họ Ngọc Tỉnh

0

Loading...

Theo: giaoxugiaohovietnam

Loading...


TOP