Nhà thờ Giáo họ Kinh Lũng - Nam Trực Nam Định

Nhà thờ Giáo họ Kinh Lũng – Nam Trực Nam Định

Địa chỉ : Kinh Lũng, tt. Nam Giang, Nam Trực, Nam Định

Quản nhiệm : Linh mục chánh xứ Giáo xứ Trực Chính

Lược sử Giáo họ Kinh Lũng
< chưa có >
Hình ảnh nhà thờ Giáo họ Kinh Lũng

1


2

Loading...


TOP