Nam Định: Xây dựng ý thức phòng ngừa, tố giác tội phạm cho CNVC-LĐ

Nam Định: Xây dựng ý thức phòng ngừa, tố giác tội phạm cho CNVC-LĐ

Đây là mục tiêu trong kế hoạch phối hợp công tác bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn vừa được LĐLĐ và Công an tỉnh Nam Định ký kết.

Loading...

Theo đó, ngoài trao đổi thông tin về tư tưởng cũng như bức xúc của CNVC-LĐ, hai bên sẽ tăng cường phối hợp giải quyết các vụ việc về an ninh trật tự xảy ra có liên quan đến CNVC-LĐ và tổ chức Công đoàn (CĐ); hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra đối với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong việc triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Song song với việc nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí cho cán bộ CĐ các cấp và đội ngũ CNVC-LĐ trong việc tự phòng ngừa, tích cực đấu tranh tố giác, phát hiện tội phạm, hai bên cũng sẽ phối hợp nắm bắt tình hình thực hiện các chế độ chính sách đối với NLĐ của người sử dụng lao động; tham mưu cho lãnh đạo địa phương xây dựng các thiết chế CĐ nhằm phục vụ đoàn viên và NLĐ.

Theo (nld.com.vn)


Tags:
Loading...


TOP