Nam Định: Tiếp tục hoạt động các chốt kiểm soát liên ngành phòng chống dịch

Nam Định: Tiếp tục hoạt động các chốt kiểm soát liên ngành phòng chống dịch

Ngày 15/4/2020, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Nam Định ban hành Quyết định số 60/QĐ-BCĐ về việc tiếp tục hoạt động các chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch.

Loading...

Nam Định, tiếp tục hoạt động các chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch

Theo ý kiến đề nghị của Công an tỉnh tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19, ngày 15/4/2020, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Nam Định quyết định:

Tiếp tục thời gian thực hiện nhiệm vụ của 4 chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch COVID-19 tại các cửa ngõ ra, vào địa bàn tỉnh bằng đường bộ, kể từ 0 giờ ngày 16/4 đến khi có thông báo mới của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh.

Các chốt kiểm soát hoạt động 24/24 giờ các ngày trong tuần (kể cả ngày nghỉ, ngày lễ).


Quyết định này có hiệu lực kề từ ngày ký, các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 52/QĐ-BCĐ ngày 7/4/2020 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị: Công an tỉnh, Sở Y tế, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Sở Thông tin và Truyền thông; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và thành viên các chốt kiểm soát liên ngành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Trước đó, ngày 7/4/2020, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Nam Định ban hành Quyết định số 52/QĐ-BCĐ về việc thành lập 4 chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch COVID-19

Theo đó, 4 chốt kiểm soát liên ngành này được đặt tại các cửa ngõ ra, vào địa bàn tỉnh bằng đường bộ được triển khai tại các địa điểm:

Chốt 1, tại điểm Cao Bồ, Quốc lộ 10 (Ý Yên)Chốt 2, tại ngã 3 cầu Tân Đệ (Mỹ Lộc)

Chốt 3, tại Quốc lộ 21A, xã Mỹ Thuận (Mỹ Lộc)

Chốt 4, tại Quốc lộ 21B, xã Mỹ Thuận (Mỹ Lộc).

Tags:
Loading...


TOP