Nam Định: Tập huấn cho công chức xã chuyên theo dõi công tác ATTP

Nam Định: Tập huấn cho công chức xã chuyên theo dõi công tác ATTP

Vừa qua, UBND tỉnh Nam Định tổ chức “Hội nghị triển khai nhiệm vụ và tập huấn an toàn thực phẩm cho công chức xã theo dõi công tác an toàn thực phẩm” của 229 xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh.


Hội nghị có sự tham gia của trên 300 đại biểu, gồm các đồng chí là thành viên ban chỉ đạo về VSATTP tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND của 10 huyện, thành phố, lãnh đạo và chuyên viên các phòng Y tế, Trung tâm Y tế tuyến huyện và 225/229 công chức xã, phường, thị trấn.

Đồng chí Trần Lê Đoài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo liên ngành về VSATTP phát biểu tại Hội nghị

Việc phân công công chức Văn hóa – Xã hội thực hiện nhiệm vụ theo dõi công tác ATTP không làm tăng số lượng cán bộ, công chức cấp xã được giao theo Quyết định của UBND tỉnh; Đây là nhiệm vụ được giao thêm cho công chức, không làm tăng ngân sách chi trả phụ cấp cho công chức.

Theo đó, 5 nhiệm vụ của công chức cấp xã theo dõi công tác ATTP là:


– Tham mưu giúp Chủ tịch UBND cấp xã thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về ATTP trên địa bàn theo phân cấp, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND cấp xã về công tác ATTP trên địa bàn quản lý.

– Tham mưu giúp Chủ tịch UBND cấp xã, trưởng ban chỉ đạo liên ngành về ATTP cấp xã ban hành các văn bản, quyết định, kế hoạch về công tác đảm bảo ATTP trên địa bàn.

– Chủ trì, phối hợp với trạm Y tế tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức và các văn bản quy phạm pháp luật về ATTP cho các tổ chức, cá nhân sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng thực phẩm trên địa bàn.

– Tham mưu giúp Chủ tịch UBND cấp xã thành lập đoàn kiểm tra ATTP; tham gia đoàn kiểm tra ATTP và tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND cấp xã xử lý vi phạm pháp luật về ATTP theo thẩm quyền.

– Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo về công tác đảm bảo ATTP theo quy định.


Tại hội nghị, đồng chí Trần Lê Đoài – tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo liên ngành về VSATTP tỉnh yêu cầu các sở Y tế, Nông nghiệp & PTNT, Công thương cử cán bộ có kinh nghiệm tham gia tập huấn cho đối tượng công chức xã, đồng thời có kế hoạch soạn tài liệu như là sổ công tác ATTP cho tuyến xã theo hướng cầm tay chỉ việc.

Tại hội nghị, các đồng chí công chức xã thực hiện nhiệm vụ ATTP được nghe lãnh đạo các đơn vị trực thuộc 3 sở Y tế, Nông nghiệp & PTNT, Công thương triển khai các nội dung:

Vai trò của công tác đảm bảo ATTP; thực trạng và giải pháp cho ATTP hiện nay;

Công tác quản lý nhà nước về ATTP của ngành Y tế; Công tác quản lý nhà nước về ATTP của ngành Nông nghiệp & phát triển nông thôn; Công tác quản lý nhà nước về ATTP của ngành Công thương;

Hướng dẫn quy trình công tác kiểm tra và xử lý vi phạm về ATTP; Hướng dẫn công tác truyền thông ATTP; Triển khai các đợt cao điểm ATTP; công tác thống kê báo cáo …

Kết thúc thời gian tập huấn, các học viên được cấp Giấy chứng nhận Đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước về ATTP.

Theo (phapluatxahoi.vn)


Loading...


TOP