Nam Định tăng thu ngân sách hơn 371 tỷ đồng qua thanh tra, kiểm tra thuế

Nam Định tăng thu ngân sách hơn 371 tỷ đồng qua thanh tra, kiểm tra thuế

Báo cáo của Cục Thuế Nam Định cho thấy, tính đến ngày 30/11/2020, đơn vị đã hoàn thành 690 cuộc thanh tra, kiểm tra thuế.


Qua thanh tra, kiểm tra thuế, Cục Thuế đã phát hiện và xử lý tăng thu ngân sách nhà nước trên 371,7 tỷ đồng.

Cùng với đó, Cục Thuế tỉnh này cũng đã đẩy mạnh công tác hoàn thuế điện tử; chú trọng quản lý rủi ro trong phân loại giải quyết hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng, đảm bảo việc hoàn thuế đúng đối tượng, đúng pháp luật. Kết quả đến hết tháng 11/2020, Cục Thuế đã giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng 207 hồ sơ, với số tiền 920 tỷ đồng.


Tags:
Loading...


TOP