Nam Định: Quản lý chặt môi trường các khu, cụm công nghiệp

Nam Định: Quản lý chặt môi trường các khu, cụm công nghiệp

Nam Định đang tập trung chỉ đạo các cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn lập phương án bảo vệ môi trường trong đó có kế hoạch ứng phó sự cố môi trường theo quy định.

Loading...

Tỉnh Nam Định đã chỉ đạo UBND các xã có làng nghề lập phương án bảo vệ môi trường làng nghề; trong đó có biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố rủi ro về môi trường theo quy định; đôn đốc các cơ sở sản xuất, kinh doanh, các phương tiện vận tải có nguy cơ gây sự cố môi trường lập kế hoạch phòng ngừa và ứng dụng sự cố môi trường, lắp đặt các thiết bị, dụng cụ, phương tiện ứng phó sự cố môi trường và có biện pháp phòng ngừa phù hợp.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý môi trường các khu – cụm công nghiệp, sở TN&MT Nam Định phối hợp với ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh và UBND các huyện, thành phố tập trung rà soát các cơ sở sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cao gây sự cố môi trường do chất thải gây ra.

Việc rà soát kéo dài đền ngày 15/11. Trong thời gian này, ban Quản lý các KCN tỉnh, UBND các huyện, thành phố sẽ rà soát các cơ sở trong các KCN, thuộc những nhóm ngành: sản xuất giấy, bột giấy, nhuộm vải – sợi, xi mạ, xử lý chất thải, sản xuất hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón hóa học, thuộc da, sản xuất pin, ắc quy, phá dỡ tàu biển, chế biến thủy sản…


Từ kết quả rà soát, ban Quản lý các KCN, các địa phương sẽ lập danh sách, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường của các KCN, các huyện, thành phố phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương theo quy định của pháp luật.

K.Linh (monre.gov.vn)

Loading...


TOP