Nam Định kiểm tra chéo an toàn thực phẩm tại Lạng Sơn

Nam Định kiểm tra chéo an toàn thực phẩm tại Lạng Sơn

(GDVN) – Kết quả công tác triển khai các hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Lạng Sơn năm 2018 đạt 100 điểm


Ngày 30/11/2018, Đoàn công tác của Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Nam Định do ông Hoàng Tiến Cường, Chi cục trưởng làm trưởng đoàn thực hiện kiểm tra chéo tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Lạng Sơn theo Quyết định số 967/QĐ-ATTP ngày 23/10/2018 của Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế về việc ban hành bảng điểm và mẫu biên bản kiểm tra và phân công kiểm tra chéo công tác thực hiện kế hoạch An toàn thực phẩm năm 2018.

Làm việc với đoàn Chi cục Nam Định có ông Phạm Công Anh, Chi cục trưởng cùng Ban lãnh đạo và chuyên viên của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Lạng Sơn.

Quang cảnh buổi làm việc

Năm 2018, tỉnh Lạng Sơn đã thực hiện nhiều hoạt động về công tác An toàn thực phẩm.


Trong công tác chỉ đạo, Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm các cấp từ tỉnh, huyện/thành phố và xã/phường/thị trấn được kiện toàn 100%;

Số lần họp triển khai theo quy định, phối hợp liên ngành tốt, thành lập 701 đoàn thanh, kiểm tra liên ngành các cấp; triển khai tháng hành động ở 11 huyện, thành phố; 226 xã/phường/thị trấn; đạt 100%.

Chi cục tham mưu tổ chức phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2018 của tỉnh tại huyện Cao Lộc.

Hoạt động thông tin, giáo dục và truyền thông có nhiều khởi sắc, tổ chức tập huấn: 25/lớp/1.559 người; nói chuyện: 02/buổi/380 người.

Phát thanh, truyền hình 6 lần. Cấp 20.000 tờ rơi, tờ gấp; poster: 500; pa nô 02; băng rôn: 220, đĩa CD: 57; sổ tay hướng dẫn phòng chống ngộ độc thực phẩm: 600, viết tin bài: 12; 06 bài tuyên truyền đăng trên website của Cục An toàn thực phẩm; 06 bài được đăng trên website của sở Y tế. Tổ chức truyền thông lưu động 01 lần.


Trong hoạt động quản lý cơ sở đã cấp 26 Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện An toàn thực phẩm, 07 giấy xác nhận phù hợp an toàn thực phẩm, 04 giấy xác nhận công bố hợp quy, 323 giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm, và tiếp nhận 102 bản tự công bố sản phẩm.

Tổng số các cơ sở dịch vụ ăn uống do tỉnh quản lý và cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm do ngành y tế quản lý được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện An toàn thực phẩm đạt: 95% (số cơ sở được cấp: 133; số cơ sở dịch vụ ăn uống do tỉnh quản lý: 140).

Hoạt động giám sát ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm nhiều chuyển biến tích cực, trong năm 2018 không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm.

Lấy 25 mẫu kiểm nghiệm giám sát định kỳ gửi Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, 57 mẫu gửi Viện kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia, 95 mẫu gửi kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Dự án Tiểu vùng Mê Công kết quả kiểm nghiệm các mẫu đều đạt yêu cầu.

Giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm: Lấy 240 mẫu gửi Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh có 78 mẫu thịt quay/các loại, giò, chả không đạt chỉ tiêu Coliforms, E.coli.

Test nhanh tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm: 1.859 mẫu, có 19 mẫu không đạt.

Các mẫu không đạt Chi cục đã phối hợp hợp với các cơ quan liên quan tiến hành kiểm tra, truy xuất nguồn gốc và xử lý vi phạm theo quy định.


Hoạt động kiểm tra, thanh tra: Tổng số cơ sở được thanh, kiểm tra: 5.983/7.324 cơ sở (81,7%); vi phạm: 814/5.983 cơ sở (13,65%), xử phạt vi phạm hành chính: 374/5.983 cơ sở (6,25%) với số tiền 365.860.000 đồng.

Trong đó số cơ sở thực phẩm thuộc ngành y tế quản lý được kiểm tra, giám sát: 2.561/2.707 cơ sở (94,6%).

Có 1 đề tài nghiên cứu cấp cơ sở về an toàn thực phẩm. Việc quản lý, sử dụng kinh phí theo đúng quy định hiện hành. Công tác báo cáo, lưu trữ hồ sơ đúng tiến độ và đầy đủ theo quy định.

Hai Chi cục cùng nhau thảo luận, ghi nhận các ưu điểm đạt được và thẳng thắn trao đổi chỉ ra những việc chưa làm được, bàn cách làm hiệu quả để áp dụng tùy vào tình hình thực tế của từng địa phương.

Kết quả công tác triển khai các hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Lạng Sơn năm 2018 đạt 100 điểm (đạt 97 điểm chuyên môn, 3 điểm thưởng) xếp loại xuất sắc.

Theo (giaoduc.net.vn)

Loading...


TOP