Nam Định điều động, bổ nhiệm Giám đốc và Phó Giám đốc Sở

Nam Định điều động, bổ nhiệm Giám đốc và Phó Giám đốc Sở

UBND tỉnh Nam Định vừa công bố Quyết định về công tác cán bộ đối với các Sở Xây dựng và Tài nguyên và Môi trường.

Loading...

Chiều 27/11, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị đã trao Quyết định số 2638/QĐ-UBND, ngày 22/11/2018 của UBND tỉnh về điều động, bổ nhiệm cán bộ.

Theo đó ông Vũ Văn Hưng, Tỉnh ủy viên, thôi giữ chức Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Nam Định kể từ ngày 27/11/2018.


Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định đã trao Quyết định số 2656/QĐ-UBND, ngày 26/11/2018 của UBND tỉnh về việc giao nhiệm vụ Quyền Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho ông Phan Văn Phong, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường từ ngày 27/11/2018 đến khi kiện toàn chức vụ Giám đốc Sở theo quy định.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng ông Vũ Văn Hưng sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị Giám đốc Sở Xây dựng.

Thời gian tới, cùng với sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và của Bộ Xây dựng, ban lãnh đạo Sở Xây dựng tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, giúp đỡ ông Vũ Văn Hưng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Theo Nhịp sống kinh tếLoading...


TOP