Nam Định: Đại Phong muốn đầu tư trên 1.600 tỷ đồng vào khu công nghiệp Mỹ Thuận, huyện Mỹ Lộc

Nam Định: Đại Phong muốn đầu tư trên 1.600 tỷ đồng vào khu công nghiệp Mỹ Thuận, huyện Mỹ Lộc

TBCKVN – CTCP Xây dựng hạ tầng Đại Phong vừa có hồ sơ đề xuất thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Mỹ Thuận tại tỉnh Nam Định với tổng mức đầu tư sơ bộ trên 1.600 tỷ đồng…

Loading...

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn gửi Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Nam Định cho ý kiến về Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Mỹ Thuận.

Ảnh minh họa (nguồn internet)

Theo công văn này, Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Mỹ Thuận dự kiến có quy mô khoảng 158,48 ha tại huyện Mỹ Lộc với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 1.621,24 tỷ đồng. Dự án đã được UBND tỉnh Nam Định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Mỹ Thuận tỷ lệ 1/500 tại Quyết định 994/QĐ-UBND ngày 15/5/2019.

Bộ Xây dựng lưu ý, hồ sơ đề xuất dự án đầu tư cần được rà soát, hoàn chỉnh nội dung về các khoản mục chi phí, sơ bộ tổng mức đầu tư đảm bảo các quy định tại Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng nhằm đảm bảo cơ sở pháp lý trong công tác chuẩn bị thu xếp nguồn vốn, lập kế hoạch vốn đầu tư của dự án.


Cùng với đó, trong quá trình thực hiện dự án, các đơn vị thi công cần đảm bảo các yêu cầu về an ninh, quốc phòng, tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng và quy định của pháp luật khác có liên quan.

Ngoài ra, hồ sơ đề xuất dự án cũng cần được thuyết minh bổ sung về dự báo khả năng thu hút các nhà đầu tư thứ cấp sẽ tham gia đầu tư vào Khu công nghiệp Mỹ Thuận, nên tập trung vào những ngành nghề là thế mạnh của địa phương và khu vực; rà soát chỉ tiêu lấp đầy các khu công nghiệp trên địa bàn để có giải pháp nâng cao tính khả thi của dự án.

Theo (tbck.vn)

Loading...


TOP