Một thoáng Thành Nam

Một thoáng Thành Nam

1 Thoáng Thành Nam, Đẹp Như Tranh Vẽ


Nơi quê hương của tôi và các bạn. Nơi mảnh đất dấu yêu chứa biết bao kỷ niệm . Nay xa rồi, ngắm ảnh nhớ vu vơ . Hẹn ngày trở lại !.
Ảnh: Sưu Tầm

Loading...


TOP