Mỗi thí sinh chỉ được nộp hồ sơ tại 1 đơn vị ĐKDT

Mỗi thí sinh chỉ được nộp hồ sơ tại 1 đơn vị ĐKDT

Sở GD&ĐT Nam Định hướng dẫn một số nội dung trong việc tổ chức đăng ký dự thi (ĐKDT) kỳ thi THPT quốc gia năm 2019.
Theo đó, mỗi trường THPT, trung tâm trực thuộc sở GD&ĐT, trung tâm GDNN – GDTX, trường CĐ Công nghiệp dệt may là một đơn vị ĐKDT. Tại sở GD&ĐT có 1 đơn vị ĐKDT đặt tại phòng Giáo dục chuyên nghiệp và Giáo dục thường xuyên.


Người đang học lớp 12 năm học 2018-2019 nộp hồ sơ tại trường. Người đã học xong chương trình lớp 12 ở các trường trong tỉnh những năm trước nhưng chưa tốt nghiệp THPT nộp hồ sơ ĐKDT và hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp tại trường nơi học lớp 12 nhũng năm trước.

Người đã học xong chương trình lớp 12 ở các trường ngoài tỉnh Nam Định những năm trước nhưng chưa tốt nghiệp THPT nộp hồ sơ ĐKDT và hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp tại 1 trường THPT phù hợp với người học và phải dự thi tại điểm thi cùng với học sinh tại trường THPT đó.


Người học tại các trường THPT hoặc tương đương thuộc khu vực các huyện/thành phố trong tỉnh nộp hồ sơ ĐKDT tại các điểm ĐKDT theo quy định của sở GD&ĐT.

Hồ sơ ĐKDT của thí sinh học tại các trường THPT hoặc tương đương không thuộc tỉnh Nam Định, hồ sơ của thí sinh thuộc BCH quân sự tỉnh Nam Định quản lý, hồ sơ của thí sinh thuộc Công an tỉnh Nam Định quản lý: nộp tại đơn vị ĐKDT sở GD&ĐT và dự thi tại điểm thi Trường THPT Mỹ Lộc.

Sở GD&ĐT lưu ý mỗi thí sinh chỉ được nộp hồ sơ tại 1 đơn vị ĐKDT. Sở GD&ĐT sẽ tổ chức kiểm tra việc triển khai thu hồ sơ, kiểm tra chéo hồ sơ ĐKDT tại các đơn vị.

Sở GD&ĐT yêu cầu các nhà trường triển khai tổ chức thực hiện theo đúng nội dung và thời gian qui định.

Trong quá trình thực hiện, cần rà soát, đánh giá việc tổ chức thu hồ sơ ĐKDT, nhập và chuyển dữ liệu của thí sinh trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 để rút kinh nghiệm, phòng ngừa những sai sót có thể xảy ra.


Loading...


TOP