Lưu giữ hóa đơn về tài sản được bảo hiểm

Xin hỏi, tôi có bắt buộc phải lưu giữ hóa đơn về các tài sản được bảo hiểm hay không?

Loading...

Hỏi: Tôi mới tham gia bảo hiểm cho ngôi nhà. Trong nhà có một số đồ đạc tôi còn giữ được hóa đơn, một số đã bị mất. Xin hỏi, tôi có bắt buộc phải lưu giữ hóa đơn về các tài sản được bảo hiểm hay không?

Nhất Nam (Nam Định)

Trả lời: Bảo hiểm PVI khuyến nghị bạn nên lưu giữ tất cả hóa đơn về các tài sản được bảo hiểm, vì khi tổn thất xảy ra thì các hóa đơn mua hàng hoặc bảo trì, bảo dưỡng tài sản sẽ là bằng chứng xác thực nhất để chứng minh quyền sở hữu của bạn đối với các tài sản đó.


Trong trường hợp bạn không thể cung cấp được hóa đơn chứng minh quyền sở hữu đối với các tài sản bị tổn thất thì việc chứng minh quyền này sẽ tùy thuộc vào từng tình huống cụ thể theo đánh giá chuyên môn của giám định viên.

Bảo hiểm PVI cũng xin lưu ý bạn rằng, việc lưu giữ hóa đơn mua hàng hoặc bảo trì, bảo dưỡng các tài sản bên trong được bảo hiểm chỉ mang ý nghĩa chứng minh quyền sở hữu của bạn đối với tài sản đó, và giá trị của tài sản thể hiện trên hóa đơn không có ý nghĩa tham chiếu khi tính toán số tiền bồi thường.

TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM PVI

Loading...


TOP