Huyện Ý Yên (Nam Định): Cần giải quyết dứt điểm việc cổng làng xây 'đè' lên đất di tích

Huyện Ý Yên (Nam Định): Cần giải quyết dứt điểm việc cổng làng xây ‘đè’ lên đất di tích

Nhận được phản ánh của người dân xã Yên Thắng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định về việc xây dựng cổng làng Dương Hồi xâm phạm vào khu vực đền vua Đinh – di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Thế nhưng, vụ việc chưa được chính quyền địa phương chưa xử lý dứt điểm vi phạm, để trả lại nguyên trạng cho khu di tích.


Được biết, khu vực di tích đền vua Đinh thuộc hai thôn Tam Quang và Dương Hồi xã Yên Thắng được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định cấp bằng công nhận di tích lịch sử văn hóa năm 1996. Thế nhưng, đến ngày 07/08/2017, thôn Dương Hồi tự ý xây dựng cổng làng thôn Dương Hồi trên phần diện tích đất thuộc khu di tích đền thờ vua Đinh.

Đến ngày 09/08/2017, UBND xã Yên Thắng đã làm việc với chính quyền hai thôn Tam Quang, Dương Hồi và đã ra thông báo tạm dừng việc xây dựng cổng làng của thôn Dương Hồi trên phần diện tích đất khu di tích lịch sử đền thờ vua Đinh để chờ xác minh.

Công trình cổng làng thôn Dương Hồi xâm phạm vào khu di tích đền vua Đinh

Tại thông báo số 38 ngày 15/8/2017, của UBND xã Yên Thắng về việc kiểm tra, xác minh nội dung kiến nghị của nhân dân thôn Tam Quang về việc thôn Dương Hồi xây dựng cổng làng. Trong đó, ghi rõ: Ngày 10/8/2017, vào hồi 8 giờ 30 phút, UBND xã đã xuống khu vực cổng làng đọc thông báo số 37/TB – UBND ngày 09/8/2017 về việc tạm dừng công trình xây dựng cổng làng thôn Dương Hồi, nhưng thôn Dương Hồi vẫn không dừng việc xây dựng, vẫn tiếp tục dựng cốt pha đổ tiếp tục 8 cột bê tông.

Cũng tại thông báo này, UBND xã Yên Thắng xác định rõ, vị trí xây dựng cổng làng thôn Dương Hồi nằm trên thửa đất số 253 (theo bản đồ quy hoạch đền vua Đinh) thuộc khu vực II bảo vệ di tích đền vua Đinh, vi phạm vào điều 32 Luật di sản văn hóa. Đồng thời, việc nhân dân thôn Dương Hồi xây dựng cổng làng khi chưa được các cấp có thẩm quyền cho phép là không phù hợp Luật di sản văn hóa 28/2001/QH10 ngày 29/6/2001; Luật số 32/2009/QH 12 ngày 18/6/2009 cảu Quốc Hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa. Và, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự của xã Yên Thắng.


Tại thông báo số 108/TB – UBND ngày 23/8/2017 của UBND huyện Ý Yên về kết quả tiếp công dân ngày 23/8/2017. Trong đó, bà Trịnh Thị Kim Tình, Phó Chủ tịch UBND huyện Ý Yên chủ trì buổi tiếp công dân đã có ý kiến chỉ đạo, giao cho UBND xã Yên Thắng, tập trung tuyên truyền, vận động để nhân dân thôn Dương Hồi tổ chức tự tháo dỡ, giải tỏa công trình xây dựng cổng làng Dương Hồi, thời gian trước ngày 31/8/2017. Sau ngày 31/8/2017, nếu nhân dân thôn Dương Hồi không tự giải tỏa. Giao UBND xã xây dựng phương án giải tỏa cổng làng theo quy định của pháp luật.

Trao đổi với PV về sự việc này, ông Đinh Văn Phán – Phó Chủ tịch UBND xã Yên Thắng cho biết, hiện tại UBND huyện Ý Yên đang lập đoàn kiểm tra về vấn đề này và sẽ có kết luận cuối cùng trước ngày 15/10/2017.

Mặc dù, tại thông báo của UBND xã Yên Thắng đã xác định rõ, công trình cổng làng thôn Dương Hồi xây dựng xâm phạm vào khu vực di tích đền vua Đinh. Và, dù đã có thông báo của chính quyền địa phương về việc yêu cầu dừng xây dựng công trình cổng làng xâm phạm vào di tích lịch sử. Thế nhưng không hiểu sao công trình cổng làng của thôn Dương Hồi vẫn tồn tại trên nền đất của khu di tích. Thậm chí, ngay cả khi có ý kiến chỉ đạo của UBND huyện Ý Yên về việc giải tỏa công trình xâm phạm di tích lịch sử văn hóa, thì công trình này vẫn không lay chuyển?!

Báo Thương hiệu và Công luận sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc về vấn đề này!

NHÓM PV – Thuonghieucongluan.com.vn


Loading...


TOP