Hướng dẫn tạm thời quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Hướng dẫn tạm thời quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

GD&TĐ – Thừa ủy quyền của UBND tỉnh, Sở GD&ĐT Nam Định hướng dẫn tạm thời việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học phục vụ công tác tuyển dụng hoặc nâng ngạch, thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với công chức, viên chức của tỉnh.

Loading...

Đối với trình độ ngoại ngữ

Trình độ A theo Quyết định số 177/QĐ-TCRT ngày 30/01/1993 của Bộ GD&ĐT quy định chương trình tiếng Anh thực hành A, B, C và trình độ A1 theo Quyết định số 66/2008/QĐ-BGDĐT ngày 02/12/2008 của Bộ GD&ĐT quy định chương trình giáo dục thường xuyên về tiếng Anh thực hành tương đương bậc 1 của Khung 6 bậc theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ GD&ĐT ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Trình độ B theo Quyết định 177 và trình độ A2 theo Quyết định 66 tương đương bậc 2 của Khung 6 bậc theo Thông tư 01.


Trình độ C theo Quyết định 177 và trình độ B1 theo Quyết định 66 tương đương bậc 3 của Khung 6 bậc theo Thông tư 01.

Trình độ B2 theo Quyết định 66 tương đương bậc 4 của Khung 6 bậc theo Thông tư 01.

Trình độ C1 theo Quyết định 66 tương đương bậc 5 của Khung 6 bậc theo Thông tư 01.

Trình độ C2 theo Quyết định 66 tương đương bậc 6 của Khung 6 bậc theo Thông tư 01.

Chứng chỉ tiếng Anh do các tổ chức khảo thí nước ngoài tổ chức thi và cấp, được công nhận và còn thời hạn sử dụng có giá trị thay thế trình độ A2, B1, B2, C1, C2 theo bảng quy chuẩn trình độ tại mục 4, Quyết định 66.Đối với trình độ tin học

Các chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C đã cấp cho những đối tượng dự thi hoặc dự khóa đào tạo triển khai trước ngày 10/8/2016 có giá trị sử dụng tương đương với chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản.

Việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học được triển khai thực hiện thống nhất trong toàn tỉnh đến khi các Bộ chuyên ngành có quy định cụ thể về việc này.

Theo Lập Phương(giáo dục và thời đại)

Loading...


TOP