Hà Nội phê duyệt kinh phí hơn 505 tỷ đồng hỗ trợ đối tượng bảo trợ xã hội

Hà Nội phê duyệt kinh phí hơn 505 tỷ đồng hỗ trợ đối tượng bảo trợ xã hội

Ngày 29/4, TP Hà Nội phê duyệt kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng người có công với cách mạng; đối tượng bảo trợ xã hội; người thuộc hộ nghèo, cận nghèo gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, với tổng kinh phí 505,6 tỷ đồng. Đây là kinh phí theo gói chương trình hỗ trợ 62.000 tỷ đồng của Chính phủ.

Một số đơn vị, doanh nghiệp hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn tại Hà Nội.


Nguồn kinh phí UBND các quận, huyện, thị chủ động tạm ứng các nguồn tài chính hợp pháp của ngân sách quận, huyện, thị xã chi trả cho các đối tượng hỗ trợ theo quy định.

Loading...

Theo đó Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các Sở ngành, cơ quan liên quan hướng dẫn, tổ chức thực hiện thống nhất việc hỗ trợ theo quy định, bảo đảm kịp thời, công khai, minh bạch; tổ chức kiểm tra giám sát quá trình triển khai thực hiện tại các địa phương, đơn vị, kịp thời xử lý những vấn đề lien quan thuộc thẩm quyền…

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp tục chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thống kê, rà soát các đối tượng còn lại thuộc diện hưởng chính sách theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 24/4/2020.

Theo rà soát ban đầu của các quận, huyện (Hà Nội), nhóm người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng là 77.126 người; Nhóm đối tượng bảo trợ xã hội nhận trợ cấp hàng tháng theo dánh sách là 182.105 người; còn với người thuộc hộ nghèo, cận nghèo của là 155.701 người.


Loading...


TOP