Đóng điện đường dây 220kV mạch kép Thái Bình- Trực Ninh

Đóng điện đường dây 220kV mạch kép Thái Bình- Trực Ninh

Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (thuộc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia – EVNNPT) vừa tổ chức đóng điện đường dây 220 kV mạch kép Thái Bình – Tiền Hải – Trực Ninh.

Loading...

ảnh internet

Đây là công trình năng lượng cấp I, nhóm B, có tổng mức đầu tư hơn 736 tỉ đồng do EVNNPT làm chủ đầu tư. Công trình có quy mô xây dựng mới đường dây cấp điện áp 220 kV 2 mạch dài 42,02 km từ cột số 25A thuộc đường dây 220 kV Trung tâm Điện lực Thái Bình – trạm biến áp 220 kV Thái Bình đến trạm biến áp 220 kV Trực Ninh.

Đường dây đi qua địa bàn các huyện Thái Thụy, Tiền Hải, Kiến Xương (Thái Bình) và các huyện Xuân Trường, Trực Ninh (Nam Định).

Việc đóng điện đường dây 220 kV mạch kép Thái Bình – Tiền Hải – Trực Ninh sẽ truyền tải công suất của Trung tâm Điện lực Thái Bình vào hệ thống điện quốc gia;


Đáp ứng nhu cầu phát triển phụ tải của tỉnh Thái Bình, tỉnh Nam Định và các vùng phụ cận, tạo sự linh hoạt trong vận hành hệ thống điện.

Theo Thu Hà( plo.vn)

Loading...


TOP