Thủ khoa trăn trở về bữa ăn của người Việt

Thủ khoa trăn trở về bữa ăn của người Việt

Qua quan sát và tìm hiểu, Dung tâm sự, phần lớn người dân ở Hải Sơn, Nam Định sử dụng thuốc bảo vệ thực vật không đúng cách. Tháng 12/2017, Nguyễn Thùy Dung tốt nghiệp Học viện Nông nghiệp...

TOP