ĐỜI SỐNG

Thực hư cán bộ Agribank ôm 200 tỷ bỏ trốn

Thực hư cán bộ Agribank ôm 200 tỷ bỏ trốn

Ông Cận huy động giám đốc nhiều chi nhánh trong hệ thống ngân hàng Agribank tại Nam Định đưa tiền để lo việc với “sếp”. Ngày 29/1/2019, trước thông tin ông Phạm Huy Cận – Trưởng Ban...

TOP