Nam Định hướng dẫn mức thu học phí mới

Nam Định hướng dẫn mức thu học phí mới

Sở GD&ĐT Nam Định hướng dẫn việc thực hiện thu học phí mới đối với cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do tỉnh quản lý năm học 2018-2019. Theo đó, với hệ công...

TOP