Du lịch

Nhà thờ Giáo xứ Dương A – Nam Trực Nam Định

Nhà thờ Giáo xứ Dương A – Nam Trực Nam Định

Địa chỉ : Xã Nam Thắng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định Chánh xứ : Linh mục Phêrô Phạm Ngọc Chinh, SDB Phó xứ : Linh mục Giuse Nguyễn Văn Phúc, SDB Phó xứ : Linh mục Gioan Đỗ Cao Tiến, SDB Lược sử...

TOP