Cafe sáng

Cafe sáng

Phở Nam Định: Thượng đế cũng lên thớt

Phở Nam Định: Thượng đế cũng lên thớt

Đang lúc vắng khách, thấy một người đàn ông đứng tuổi dựng xe, bước vào, vợ chồng Cồ Kiên, chủ quán “phở Cồ đặc biệt Nam Định” mặt tươi như hoa, đon đả – Cháo chú, chú dùng gì...

TOP