Cả làng chặt cây cảnh bạc tỷ trồng đinh lăng

Cả làng chặt cây cảnh bạc tỷ trồng đinh lăng

Trong giai đoạn cây cảnh mất giá, vùng cây cảnh có tiếng của Nam Định đã phá vườn trồng đinh lăng. Với họ, đây không chỉ là giải pháp thoát nghèo mà còn có thể làm giàu. Làng nghề không mặn...

TOP