Đẩy mạnh truyền thông chuyển đổi hành vi về dân số và phát triển

Đẩy mạnh truyền thông chuyển đổi hành vi về dân số và phát triển

Nhằm đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch Dân số – KHHGĐ trong thời kỳ mới, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 48/KH-UBND về kế hoạch hành động truyền thông chuyển đổi hành vi về Dân số và Phát triển tỉnh Nam Định giai đoạn 2017-2020.

Loading...

Trong đó xác định các giải pháp trọng tâm triển khai có hiệu quả các hoạt động truyền thông, giáo dục với nội dung, hình thức và cách tiếp cận phù hợp với từng vùng, từng nhóm đối tượng nhằm hình thành nhận thức của người dân về chính sách dân số trong giai đoạn mới.

Truyền thông sức khỏe cho học sinh Trường THCS Nghĩa Thái (Nghĩa Hưng).

Thực hiện Kế hoạch số 48 của UBND tỉnh, trong tháng 11-2017, tại Xuân Trường, Chi cục Dân số – KHHGĐ tỉnh Nam Định tổ chức lớp tập huấn nâng cao nhận thức và năng lực truyền thông về công tác Dân số – KHHGĐ cho cán bộ, HND các xã, thị trấn trong huyện; tham quan mô hình “CLB người Công giáo không sinh con thứ 3” tại xã Xuân Ngọc.

Tại lớp tập huấn, các đại biểu được nghe lãnh đạo Chi cục Dân số – KHHGĐ tỉnh truyền đạt một số nội dung cơ bản về công tác Dân số – KHHGĐ như: Quy mô dân số, thách thức về mức sinh; Chỉ ra mối liên hệ giữa Dân số và phát triển kinh tế; Dân số và giáo dục; Dân số và y tế; Dân số và lao động việc làm và những khó khăn thách thức đối với người cao tuổi; Tình trạng lựa chọn giới tính khi sinh dẫn đến hệ lụy mất cân bằng giới tính.


Qua đó, giúp cán bộ, hội viên nông dân nâng cao kiến thức về công tác truyền thông Dân số – KHHGĐ, từ đó tích cực tham gia công tác tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân thực hiện tốt các chính sách về Dân số – KHHGĐ.

Đồng chí Mãi Ngọc Vinh, Giám đốc Trung tâm Dân số – KHHGĐ huyện Xuân Trường cho biết: Thực hiện chiến lược “Dân số và phát triển” giai đoạn 2017-2020, Trung tâm Dân số – KHHGĐ huyện đã xây dựng kế hoạch tăng cường hoạt động truyền thông về các mô hình, đề án; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và các cơ quan, đơn vị liên quan tuyên truyền về vai trò, trách nhiệm của các tập thể, cá nhân trong thực hiện chính sách sân số.

Phối hợp với Phòng Văn hóa – Thông tin tổ chức các hoạt động tuyên truyền như: Nói chuyện chuyên đề, chăng treo pa-nô, khẩu hiệu tại trung tâm huyện, các xã, thị trấn, khu dân cư, thôn, xóm; phát tin, bài tuyên truyền về dân số – KHHGĐ.

Tập trung cao công tác tuyên truyền ở các xã, thị trấn đông dân, khó khăn, có mức sinh, tỷ số giới tính khi sinh, tỷ lệ con thứ 3 trở lên cao.

Tại Nghĩa Hưng, trong kế hoạch hành động thực hiện chiến lược Dân số – KHHGĐ giai đoạn 2016-2020, huyện đặt ra mục tiêu: Phấn đấu thực hiện chỉ tiêu giữ tỷ lệ tăng dân số tự nhiên ở mức dưới 1%, tiến tới ổn định quy mô, nâng cao chất lượng dân số.Tiếp tục triển khai Đề án 52 về “Kiểm soát dân số vùng biển, đảo và ven biển”, Đề án “Sàng lọc trước sinh và sơ sinh”, Đề án “Tư vấn và kiểm tra sức khoẻ tiền hôn nhân”, Đề án “Giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh”.

Để đạt được chỉ tiêu đề ra, tại 25 xã, thị trấn có sự vào cuộc mạnh mẽ, quyết liệt của toàn hệ thống chính trị, đổi mới phương pháp tiếp cận và vận động, tranh thủ sự ủng hộ và đồng thuận của xã hội, tránh sức ép của gia đình, dòng họ.

Trong công tác phối hợp tuyên truyền, Trung tâm Dân số – KHHGĐ huyện là cầu nối, chủ trì tham mưu với UBND huyện để chỉ đạo, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho tùng ngành.

Trong đó, đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục chuyển đổi hành vi; tăng cường công tác tiếp thị xã hội phương tiện tránh thai cho đối tượng; công tác kiểm tra, giám sát việc rà soát được thực hiện thường xuyên, tích cực cập nhật biến động Dân số – KHHGĐ vào kho dữ liệu điện tử.

Tập huấn bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác Dân số – KHHGĐ từ huyện đến cơ sở.

Việc đẩy mạnh công tác truyền thông và giáo dục về chính sách Dân số – KHHGĐ đã góp phần thay đổi trong các tầng lớp nhân dân quan niệm về hôn nhân và sinh đẻ, ngày càng có nhiều cặp vợ chồng sử dụng các biện pháp tránh thai, thực hiện gia đình ít con (một hoặc hai con), xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Với hướng đi đúng, năm 2017, tỉnh ta cơ bản hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của chiến lược Dân số: Tỷ lệ các cặp vợ chồng sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại, tỷ suất sinh, tỷ lệ người sinh con thứ ba trở lên giảm.


Các chỉ tiêu về công tác Dân số – KHHGĐ đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao chất lượng dân số.

Năm 2018 và những năm tiếp theo, tỉnh ta phấn đấu: có trên 80% phụ nữ có kiến thức về sàng lọc trước sinh, sơ sinh; 80% số người cao tuổi có kiến thức về chăm sóc sức khỏe một số bệnh thường gặp ở người cao tuổi; 90% nam, nữ độ tuổi sinh đẻ có kiến thức về nguyên nhân, hậu quả mất cân bằng giới tính khi sinh.

Duy trì tốc độ giảm sinh trung bình mỗi năm 0,1%o. Nâng cao sức khỏe bà mẹ và trẻ em; giảm bệnh, tật và tử vong ở trẻ em; giảm tử vong bà mẹ liên quan đến thai sản.

Giảm nhiễm khuẩn đường sinh sản; chủ động phòng ngừa, phát hiện và điều trị sớm ung thư đường sinh sản. Cải thiện sức khỏe sinh sản của vị thành niên và thanh niên.

Tăng tỷ lệ điểm cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản thân thiện với người chưa thành niên và thanh niên lên trên 20% tổng số điểm cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản. Giảm số người chưa thành niên và thanh niên có thai ngoài ý muốn xuống dưới 0,3%.

Giảm tỷ số giới tính khi sinh xuống còn 110 cháu trai/100 cháu gái. Tăng cường lồng ghép các yếu tố về dân số vào triển khai chính sách, xây dựng và quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội ở các cấp.

Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước của các cấp chính quyền đối với công tác Dân số – KHHGĐ, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong việc thực hiện công tác Dân số – KHHGĐ.

Hoàn thiện, kiện toàn bộ máy tổ chức làm công tác Dân số – KHHGĐ từ tỉnh đến cơ sở, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, cộng tác viên dân số bằng việc tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, bảo đảm đủ số lượng, mạnh về chất lượng nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới.

Triển khai mạnh mẽ, có hiệu quả các hoạt động truyền thông giáo dục với những nội dung, hình thức và cách tiếp cận phù hợp với từng vùng, từng nhóm đối tượng.

Tiếp tục triển khai các đề án, mô hình nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng dân số. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các vi phạm nếu có tại các cơ sở siêu âm, cơ sở sử dụng kỹ thuật cao hướng dẫn sinh con theo ý muốn, cơ sở nạo phá thai vì mục đích lựa chọn giới tính thai nhi./.

Bài và ảnh: Việt Thắng( báo nam định)

Loading...


TOP