Đất Khách Muôn Trùng Sao Nhỏ Hẹp - Quê Nhà 1 Góc Nhớ Mênh Mông

Đất Khách Muôn Trùng Sao Nhỏ Hẹp – Quê Nhà 1 Góc Nhớ Mênh Mông

Dù xa cách mấy trùng dương
Nơi đâu cũng có Thành Nam trong lòng
Trăng đâu chẳng phải là trăng
Mà sao vẫn nhớ vầng trăng quê mình
Quê hương là suối tóc huyền
Là duyên nón lá là thuyền dáng ai
Cơm ăn mẻ bát xứ người
Vẫn còn canh cánh góc trời chân quê
Ngày nào lúa xanh thầm thì bảo
Ra đi quê cũ chớ thờ ơ
Bao giờ gót cũ hoen sắc xám
Trở lại tình quê vẫn đợi chờ
Ra đi cánh gió phương trời lạ
Vẫn nhớ quê nhà 1 non sông
Đất Khách Muôn Trùng Sao Nhỏ Hẹp – Quê Nhà 1 Góc Nhớ Mênh Mông
NAM ĐỊNH ƠI SAO MÀ YÊU ĐẾN THẾ
Thơ Tintucnamdinh.vn
Photo by Tee.P – Nam Dinh Pho

Loading...

Thành Phố Nam Định

Thành Phố Nam Định


Hình ảnh quê hương Nam Định từ trên cao
Clip: Làng Kênh

Loading...


TOP