Clip: 15 phút thử thách dịch thơ sang "tiếw Việt" cải tiến

Clip: 15 phút thử thách dịch thơ sang “tiếw Việt” cải tiến

Chỉ trong vòng 5 phút tìm hiểu và 10 phút thực hành viết chữ tiếng Việt cải tiến, nhiều bạn đã viết được cả hai khổ thơ theo “ngôn ngữ mới”.

Loading...

Theo Nhóm PV (Dân Việt)


Loading...


TOP