Bộ đội biên phòng Nam Định đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Bộ đội biên phòng Nam Định đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Bộ đội biên phòng Nam Định đã phối hợp tổ chức 137 hội nghị tuyên truyền, với 12.735 lượt người tham gia; củng cố, kiện toàn 7 tủ sách pháp luật; tham mưu duy trì hoạt động 20 tổ báo cáo viên pháp luật, một số tổ hòa giải…

Loading...

Giáo viên và học sinh Trường THPT Giao Thủy B, Nam Định nghe tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo.

Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng vừa tiến hành kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) và tình hình chấp hành kỷ luật năm 2019 tại Bộ đội biên phòng (BĐBP) Nam Định.

Tại BĐBP Nam Định, Đoàn đã kiểm tra tại cơ quan Bộ Chỉ huy và Đồn Biên phòng Quất Lâm, kiểm tra trực tiếp nhận thức về pháp luật và kiến thức pháp luật của cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị bằng cách đặt các câu hỏi và trả lời trực tiếp.

Cùng với đó, đoàn cũng tiến hành kiểm tra tủ sách pháp luật, các văn bản, hồ sơ tuyên truyền pháp luật của đơn vị; tác phong trong công tác và báo cáo… tại cơ quan.


Báo cáo được đưa ra trong quá trình kiểm tra cho thấy, thời gian qua, BĐBP Nam Định đã phối hợp tổ chức 137 hội nghị tuyên truyền, với 12.735 lượt người tham gia; củng cố, kiện toàn 7 tủ sách pháp luật; tham mưu duy trì hoạt động 20 tổ báo cáo viên pháp luật, một số tổ hòa giải.

BĐBP Nam Định cũng đã tích cực thực hiện công tác phối hợp tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của địa phương, trên các phương tiện thông tin đại chúng…

Tổng cộng đã có 99.468 người tham gia cuộc thi tìm hiểu về Biên giới Quốc gia và BĐBP…

Theo đánh giá của đoàn công tác, trong thời gian qua, công tác PBGDPL cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên địa bàn tỉnh Nam Định được Bộ Chỉ huy BĐBP Nam Định tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.

Các nội dung quy định hàng năm đã được triển khai theo đúng kế hoạch với các hình thức phù hợp. Công tác bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên được quan tâm.Bộ Chỉ huy BĐBP Nam Định đã kết hợp và phát huy được vai trò nòng cốt của đơn vị trong việc huy động các lực lượng, các địa phương cùng tham gia công tác PBGDPL trong nhân dân.

Cùng với đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã có nhiều giải pháp và tăng cường công tác quản lý, duy trì kỷ luật, pháp luật.

Cũng theo đánh giá của đoàn công tác, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với địa phương, các lực lượng chức năng làm tốt công tác PBGDPL trong nhân dân bằng nhiều hình thức sinh động.

Nhận thức, ý thức chấp hành kỷ luật, pháp luật của cán bộ, chiến sỹ đơn vị và quần chúng nhân dân trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực. Đơn vị không có vi phạm kỷ luật nghiêm trọng và vi phạm pháp luật; không có biểu hiện tiếp tay, bao che hay lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thực hiện các hành vi trái pháp luật trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Tuấn Anh

Chú thích ảnh: Giáo viên và học sinh Trường THPT Giao Thủy B, Nam Định nghe tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo.

THeo (https://baophapluat.vn/tin-tuc-tinh-thanh/bo-doi-bien-phong-nam-dinh-day-manh-cong-tac-pho-bien-giao-duc-phap-luat-484413.html)


Loading...


TOP