Bảo tháp Hòa Bình chùa Tiên Hương huyện Vụ Bản tỉnh Nam Định

Bảo tháp Hòa Bình chùa Tiên Hương huyện Vụ Bản tỉnh Nam Định

Hôm nay, ngày 8 tháng 12 năm 2013 (nhằm ngày 6 tháng 11 năm Quý Tỵ), tại chùa Tiên Hương, xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định long trọng tổ chức Đại lễ cắt băng khánh thành Bảo Tháp – Hòa Bình.


Tầng 1: Phật Thích ca và tứ đại hộ pháp


Tầng 2: Phật bà Ngàn mắt ngàn tay


Tầng 3: Phật Dược SưTầng 5: Phật nhập cõi Niết bàn


Tầng 6: Địa tạng Vương Bồ tát


Tầng 7: Phổ Hiền Bồ Tát


Tầng 8: Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát


Tầng 9: Phật Tuyết Sơn


Tầng 10: Phật Di Lặc


Tầng 11: Tầng 11 – Phật Thích Ca Tam Tôn ( Gồm Phật Thích ca, Phật A NAn, Phật Ca Diếp)


Tầng 12 – Phật A Di Đà Tam Tôn ( Gồm đức Phật Di Đà, Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế chí Bồ Tát)


Tầng 13 – Phật Tam Thế


Theo Phuday.com


Loading...


TOP