Video

Nam Định – Vườn Quốc Gia Xuân Thủy

Nam Định – Vườn Quốc Gia Xuân Thủy

Là khu quản lý theo Công ước Ramsar đầu tiên của Việt Nam, nằm cách Hà Nội khoảng 160km, Vườn quốc gia Xuân Thủy (VQG Xuân Thủy) là một điểm du lịch sinh thái lý thú cho những ai thích tìm hiểu...

TOP