Video

Nam Định: Độc đáo đội kèn đồng nữ Hải Hậu

Nam Định: Độc đáo đội kèn đồng nữ Hải Hậu

Huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định có tới 20 đội kèn đồng với các thành viên đều là nữ. Thành lập cách đây ba năm, đến nay, đội kèn Hải Bắc – một trong những đội kèn đồng tại Hải Hậu...

TOP