Tin tiêu điểm

Người bí thư chi bộ đầu tiên

Người bí thư chi bộ đầu tiên

Chúng tôi về quê hương của Thượng tướng Song Hào (thôn Trung Nghĩa, xã Liên Minh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) đúng dịp chính quyền xã và thôn đang gấp rút hoàn thành công trình Bia di tích lịch...

TOP