Tin kinh tế

Trực Chính tự tin về đích

Trực Chính tự tin về đích

Xã Trực Chính (Trực Ninh, Nam Định) là vùng quê thuần nông, có tổng diện tích tự nhiên là 580,77ha, tổng số nhân khẩu là 4.944 khẩu, có 9 đơn vị thôn, xóm. Trước kia, cuộc sống của người dân...

TOP