Tin kinh tế

Tin kinh tế

Doanh nghiệp mở nhà giữ trẻ cho công nhân

Doanh nghiệp mở nhà giữ trẻ cho công nhân

Với phương châm lợi nhuận gắn liền với lợi ích của người lao động, cơ sở sản xuất máy móc cơ khí và may mặc của gia đình bà Đoàn Thị Nho, xã Xuân Tiến, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định...

TOP