Tin kinh tế

Mỹ Lộc: Làm thuê vẫn thu về tiền tỷ

Mỹ Lộc: Làm thuê vẫn thu về tiền tỷ

Để phát triển bền vững trong chăn nuôi, mang lại hiệu quả kinh tế cao và không phải lo lắng về đầu ra, anh Vũ Văn Khiêm, thôn Liêm Trại, Mỹ Thịnh, Mỹ Lộc (Nam Định) đã lựa chọn mô hình chăn...

TOP