Tin kinh tế

Khí thế mới ở Xuân Trường

Khí thế mới ở Xuân Trường

Cách đây vừa tròn 20 năm, thực hiện Nghị định 19/NĐ-CP ngày 26-2-1997 của Chính phủ, huyện Xuân Trường được tái lập sau 30 năm hợp nhất với huyện Giao Thủy. Với nỗ lực, quyết tâm cao và sự...

TOP