Tin kinh tế

Nam Định: Giảm 40% số chi cục thuế

Nam Định: Giảm 40% số chi cục thuế

Từ nay đến năm 2020, Cục Thuế Nam Định sẽ thực hiện sáp nhập 8 chi cục thuế thành 4 chi cục thuế khu vực. Theo Cục Thuế Nam Định, thực hiện Quyết định số 520/QĐ-BTC ngày 13/4/2018 của Bộ Tài...

TOP