Tin kinh tế

Nam Định tạo đột phá trong sản xuất nông nghiệp

Nam Định tạo đột phá trong sản xuất nông nghiệp

Là tỉnh duyên hải trọng điểm nông nghiệp của vùng đồng bằng sông Hồng, Nam Định có bờ biển dài 72 km, diện tích tự nhiên hơn 165 nghìn héc-ta, trong đó có 78 nghìn héc-ta đất lúa, 15 nghìn héc-ta...

TOP