Tin kinh tế

Nam Định: Vụ cá Nam thắng lợi

Nam Định: Vụ cá Nam thắng lợi

Vụ cá Nam hàng năm kéo dài 6 tháng (từ tháng 4 đến tháng 10 dương lịch). Tại Nam Định, vụ cá Nam năm 2018 thắng lợi, sản lượng khai thác tăng 3,4% so với vụ cá Nam năm trước. Theo Chi cục Thủy...

TOP