Tin kinh tế

Nam Định hướng tới chăn nuôi an toàn

Nam Định hướng tới chăn nuôi an toàn

Tại tỉnh Nam Định vừa diễn ra Hội nghị tổng kết và chia sẻ kinh nghiệm triển khai dự án ‘‘Xây dựng mô hình chăn nuôi an toàn có kiểm soát dịch bệnh để hướng tới xuất khẩu”, do TTKN...

TOP