Sự kiện hàng ngày

Nam Định ngăn dịch lở mồm long móng lan rộng

Nam Định ngăn dịch lở mồm long móng lan rộng

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định, hiện trên địa bàn tỉnh có 7 xã ở các huyện Trực Ninh và Ý Yên xuất hiện dịch lở mồm long móng trên đàn lợn. Nam Định đang thực...

TOP