Sự kiện hàng ngày

Phát hiện xác chết không đầu tại Đê Nam Định

Phát hiện xác chết không đầu tại Đê Nam Định

Tại khu vực đê ( Sông Đào ) dưới chân cầu đò quan Nam Định người dân đã vô cùng hốt hoảng khi phát hiện thi thể một người bị chặt đầu và 2 chân Theo cộng động mạng Facebook thì người này...

TOP