Bảo tàng Nam Định ‘mở chợ’ cổ vật

Bảo tàng Nam Định ‘mở chợ’ cổ vật

Nhờ giao lưu với giới chơi cổ vật, Bảo tàng tỉnh Nam Định đã nhận được rất nhiều cổ vật hiến tặng. Theo ông Nguyễn Văn Thư, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Nam Định, cơ quan này từng “mở...

TOP