Trận địa bên sông Đào

Trận địa bên sông Đào

Những ngày Hè năm 1967, máy bay giặc Mỹ dồn dập bắn phá thành phố Nam Định. Chúng thường bay thấp theo dòng sông Đào, né tránh mạng lưới phòng không của ta, rồi vọt lên cao nhắm mục tiêu trút...

TOP