Dệt may Nam Định lên UPCoM

Dệt may Nam Định lên UPCoM

Ngày 11/9/2018, 13,6 triệu cổ phiếu Tổng công ty cổ phần Dệt may Nam Định chính thức được giao dịch trên UPCoM. Mã chứng khoán NDT. Đây là doanh nghiệp thứ 3 tham gia giao dịch trên UPCoM trong tháng 9...

TOP