[Thơ] Ninh Cơ Trong Tôi

Ninh Cơ ở cạnh nhà tôi
Mùa hè lắm cá tôi ngồi thả câu
Mục đồng kết bạn chăn trâu
Thời thơ ấu đó tìm đâu bây giờ
Tôi giờ có một ước mơ
Tìm lại kí ức tuổi thơ của mình

Loading...

Ninh Cơ trong tôi
Tác giả: Trực Chính Đinh
5

Loading...


TOP