[Thơ] Đất trời Thành Nam

Vẻ vang trời đất Thành Nam
Trai thời tuấn tú chăm làm điều hay
Gái thời xinh đẹp khéo tay
Xứng danh Nam Định ngày nay đẹp giầu
Chung tay bắc những nhịp cầu
Tình đồng hương đó cùng nhau giữ gìn
Sẻ chia gắn bó nghĩa tình
Yêu thương đoàn kết Hội mình keo sơn
Nam Định ta đó vàng son
Anh hùng nhân kiệt nước non thắm tình
Thanh niên chung sức hết mình
Xây Hội Nam Định nhà mình vững thêm :))
Tác giả: Cracker_8x

Rồng bay trên đất Thiên Trường

Rồng bay trên đất Thành Nam

Loading...


TOP